AGRARISCH

Varkenstallen- luchtkanalen

Bij varkenstallen is het belangrijk om de temperatuur op een constant niveau te houden. Temperatuurschommelingen kunnen leiden tot een negatieve effect op de technische resultaten.

Lees meer…

 

Pluimveestallen

Of het nu nieuwbouw van stallen betreft of renovatie van bestaan stallen, met gespoten Polyurethaan bereikt u altijd het beste resultaat. Isopur brengt het polyurethaanschuim door middel van sprayen direct aan op het te isoleren object.

Lees meer…

Bewaarplaatsen

Aardappelen, uien, groente, fruit dienen op een perfecte manier bewaard te worden. De producten zijn erg gevoelig voor temperatuurschommelingen, en dus zijn de te stellen eisen t.a.v. de bewaring bijzonder hoog, waarbij speciaal isolatie en ventilatie een kritische rol spelen. Polyurethaan isolatie is hiervoor de geschikte oplossing!

Meer lezen…

 

Opslagloodsen/ Koelcellen

Voor veel producten en goederen is een goede klimaatbeheersing van groot belang, temperatuur kan hier een belangrijk item bij zijn. Vriezen en maar ook hoge temperaturen kunnen een schadelijke inwerking hebben. Bij bijv. zoutopslag, meubelen, papier etc. kan

Meer lezen…

 

Agrarisch